530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl
Dział Uzdatnianie sprężonego powietrza

Wymagania stawiane przez nowoczesne linie technologiczne powodują konieczność stosowania odpowiednich urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza.
Dobór tych urządzeń musi zapewnić czystość tego powietrza określoną normą ISO 8573.1. oraz wymaganiami stawianymi przez procesy technologiczne.
Proces ten polega na eliminacji ze sprężonego powietrza odpowiednich frakcji zanieczyszczeń stałych i olejowych oraz eliminacji wilgoci.

Urządzenie te dzielimy na:

 • osuszacze – ziębnicze,
 • adsorpcyjne – regenerowane „na zimno”
  • regenerowane „na gorąco”
  • membranowe,
 • filtry – wstępne,
  • dokładne,
  • nanofiltry,

Firma Komprex sp. z o.o. prowadzi doradztwo w zakresie prawidłowego doboru oraz sprzedaż tych urządzeń.

JAKOŚĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Współczesne procesy technologiczne, nowoczesne linie produkcyjne wymagają dostarczenia odpowiednich mediów energetycznych.
Sprężone powietrza jest istotnym nośnikiem energii, medium roboczym.
Znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia, para wodna oraz opary olejowe mogą bardzo negatywnie wpływać zarówno na pracę maszyn jak i samych procesów produkcyjnych.
W celu wyeliminowania czynników szkodliwych należy zastosować odpowiednio dobrane urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza.

Filtracja

Filtracja

W procesie wytwarzania sprężonego powietrza do instalacji przedostają się zanieczyszczenia…

Separatory olej/woda

Separatory olej woda

Kondensat powstający w procesie sprężonego powietrza zawiera ślady oleju co…

Automatyczne spusty kondensatu

Przy wytwarzaniu sprężonego powietrza zawsze mamy do czynienia z powstawaniem…

Zagospodarowanie kondensatu

Ochrona środowiska naturalnego wkroczyła również w zagadnienia wytwarzania i uzdatniania…

Osuszacze powietrza

Jednym z podstawowych urządzeń zapewniających wymaganą jakość sprężonego powietrza jest…