530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl

Filtracja

Filtracja

W procesie wytwarzania sprężonego powietrza do instalacji przedostają się zanieczyszczenia stałe, cząstki oleju, woda. Elementy te mogą prowadzić zarówno do strat ciśnienia podczas przesyłu sprężonego powietrza jak również zakłócać procesy produkcyjne (np. awarie urządzeń produkcyjnych).

Odpowiedni dobór filtrów sieciowych pozwoli na wyeliminowanie  zanieczyszczeń oraz wody z instalacji. Oczyszczone sprężone powietrze (wg normy ISO 8573.1) jest gwarancją obniżenia energochłonności jego wytwarzania.