530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl

Lokalizacja nieszczelności

Kiedy sprężone powietrze „ulatnia się”, często przez bardzo małe i niewidoczne „gołym okiem” nieszczelności, w miejscach wypływu sprężonego powietrza powstaje tarcie molekuł gazu. Tarcie to wytwarza niesłyszalne dla ludzkiego ucha ultradźwięki o wysokiej częstotliwości.

Przy pomocy miernika LEAK DETECTOR można zarejestrować te ultradźwięki i przetworzyć je w dźwięki słyszalne. Rejestrowane są przy tym wyłącznie częstotliwości, które występują w przypadku istniejącej nieszczelności. Pozwala to na precyzyjne zlokalizowanie nieszczelności także w miejscach, gdzie występuje „normalny hałas produkcyjny”. Przy użyciu LEAK DETECTOR zlokalizowanie strat sprężonego powietrza powstałych poprzez np. zużyte i nieszczelne złącza lub uszczelki, czy mikropęknięciach, nie stanowi żadnego problemu.

Niekontrolowane wycieki sprężonego powietrza to większe obciążenie układu sprężonego powietrza, zwiększenie energochłonności, podrożenie kosztów produkcji.
Przy dzisiejszych stawkach za kWh straty powyżej 16% ilości produkowanego powietrza powinny spowodować działania odpowiednich służb zakładowych służących do obniżenie strat przesyłowych. Każda złotówka włożona w doszczelnienie układu przesyłu zostanie zwrócona.