530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl

Pomiar przepływu sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest drogim medium, gdyż ok. 90% mocy elektrycznej zużytej do wytworzenia i przesyłu sprężonego powietrza jest tracona w postaci ciepła. Wyniki pomiarów zebrane z instalacji przesyłowej sprężonego powietrza często wykazują wycieki. Jest to powszechny problem gdyż straty z tego tytułu szacuje się na ok. 20-30%.

Wycieki są odpowiedzialne za wahania ciśnienia w systemie, związane z tym zakłócanie pracy urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. Są powodem konieczności zwiększenia wydajności sprężarek, a co za tym idzie kosztów eksploatacji. Następstwem tego jest skrócona żywotność elementów instalacji.

Pomiary mogą również ujawnić straty związane z niepożądanymi oporami przepływu powietrza.

Dzięki precyzyjnemu pomiarowi przepływu sprężonego powietrza można ekonomicznie stworzyć i zorganizować pracę układu jego wytwarzania (sprężarkownia), zaprojektować elementy składowe instalacji, ich wielkość. Umożliwia to w sposób ciągły kontrolować energochłonność wytwarzania sprężonego powietrza, przyporządkować rozdział powietrza na poszczególne etapy produkcji.
Ponadto pomiar taki pokaże ile sprężonego powietrza jest tracone ze względu na nieszczelności instalacji.