530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl

Pomiar punktu rosy

pomiar punktu rosy

Zawarta w sprężonym powietrzu wilgoć jest znanym problemem i może prowadzić do poważnych awarii i uszkodzeń. Szczególnie w tych rodzajach zastosowań, które wymagają wysokiej jakości powietrza, zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji produkcyjnych mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Kosztowne postoje i zwiększone nakłady na usunięcie powstałych usterek oraz zapewnienie jakości sumują się nad wyraz szybko. Poprzez pomiar temperatury, wilgotności względnej oraz punktu rosy (do 50 barów) przenośny, bezprzewodowy miernik punktu rosy precyzyjnie ustala krytyczne parametry sprężonego powietrza i innych gazów.

Zastosowanie stacjonarnych lub mobilnych urządzeń do pomiary ciśnieniowego rosy pozwala z jednej strony na weryfikację pracy osuszaczy a z drugiej potwierdzenie, że jakość sprężonego powietrza odpowiada wymaganiom stawianym dla danych procesów produkcyjnych.