530 243 658
e-mail: biuro@komprex.pl

Pomiary drgań

Głównym zadaniem prowadzenia diagnostyki drganiowej jest lepsza i łatwiejsza weryfikacja maszyn, których remont należy przeprowadzić lub w których wymagana jest wymiana łożysk. Wyniki pomiarów drgań dają nam bieżącą informację o stanie maszyny, dzięki czemu remont możemy zaplanować wtedy, gdy jest rzeczywiście wymagany. Podobnie jest z wymianą części np. łożysk, którą dokonujemy w momencie, gdy są rzeczywiście zużyte. Ponadto analiza drgań ułatwia ustalenie pospolitych przyczyn złego stanu maszyn i urządzeń wirujących np. niewyważenie czy nieosiowe ustawienie wałów.

Ogólnie można powiedzieć, że prowadzenie systematycznych pomiarów drgań daje wiele możliwości oszczędzania i zmniejszania kosztów związanych z remontami, utrzymaniem ruchu i eksploatacją urządzeń.